Home Wat is de sonde Toepassing Bestellen Meer informatie Contact Inloggen


De sonde

Met behulp van de sonde wordt het tijdstip bepaald wanneer het monoliet ( vlinderen ) afwerken van de betonvloer kan worden gestart. Sinds kort is deze sonde in de NEN 2743 norm opgenomen en omdat er op dit gebied nog geen objectieve meetinstrumenten zijn bied de sonde een uitkomst.

Op dit moment berust het tijdstip voornamelijk op de ervaring van de betonafwerker. Vaak wordt de hak van schoen of een ander hard voorwerp in de betonspecie gedrukt. Deze meting is niet onafhankelijk omdat elke betonafwerker zijn eigen methodes gebruikt. De meting met de sonde is objectief en onafhankelijk van de gebruiker, dit staat tevens in de NEN 2743. In de “NEN 2743: Oppervlak van monolithisch afgewerkte betonvloeren. Uitvoering en kwaliteitsbeoordeling” staan de eisen waaraan het beton voor dergelijke vloeren minimaal moet voldoen. Met de sonde kan het begin van het afwerkproces worden beheerst. Dit is kwalitatief ook een belangrijke stap voorwaarts. Want het tegenovergestelde, het juist niet beheersen, kan naast ergernis ook nog aanleiding geven tot schade.

Deze verbetering van kwaliteit en beheersing heeft geleid tot het opnemen van de sonde in de NEN 2743 norm. Aangezien kwaliteit van beton een hoge prioriteit heeft is het van noodzakelijk belang dat dit meetinstrument toegepast wordt.